PLATTFORM

VISION & LEDORD

”ESPCON ska uppfattas som en flexibel, strukturerad, analytisk och driven medarbetare med en uttalad expertkompetens.  ESPCON används under perioder då behoven är som störst.  Flexibilitet, Engagemang och Kostnadseffektivitet är ledorden i relationen.”

Struktur

Ett strukturerat arbetssätt är vägen till framgång. Ordning och reda, god kommunikation och framförhållning är hygienfaktorer för ESPCON. På så sätt kan vi gå från kaos till ordning!

Oberoende

Oberoendet är en central del i ESPCON. Traditionellt utförs de tjänster som ESPCON levererar av samma företag som är tilltänkta utförare i projektet.

Vi vill därför erbjuda ett oberoende stöd för Er beställarorganisation. Ni kan känna er trygga med att få ett objektivt och beställarvänligt perspektiv i de tjänster vi levererar.

Flexibilitet

Flexibilitet är även en hörnsten i leveransen. Uppstår behov utöver ESPCONs grundkompetens, är vår ambition att erbjuda denna kompetens via någon av våra partners. Ställ frågan så lovar vi att göra allt vi kan för att ge Er ett bra svar. Vi är här för att förstärka och avlasta!

Dokumentation

Är det inte dokumenterat, finns det inte. Ett strukturerat arbetssätt kräver dokumentation. Dokumentation innebär att man har en möjlighet att förstå historiken samtidigt som man kan se in i framtiden. Dokumentation på rätt nivå med avseende på mottagare och behov är alltid en prioritet!

OBEROENDE & NÄTVERK

ESPCON har många kanaler och kontakter inom branschen, både när det gäller tjänste- och produktleverantörer. Vi har alltid arbetat i miljöer där man värderat oberoendet högt. 

Leverantörs- och produktoberoende är hörnstenar i vår syn på framtidssäkra systeminstallationer inom industri och infrastruktur. Därför erbjuder vi en oberoende konsulttjänst vilken objektivt utgår från den situation som föreligger då vi inte har några formella kopplingar till andra leverantörer eller produkter. 

I vårt nätverk ingår personer och företag som representerar hela spektrat av produkter och tjänster inom Industri & Infrastruktur. Det är allt från specialister inom programvaruutveckling till automationstekniker, skåpsbyggare, produktleverantörer och andra specialistkonsulter. 

Därför kan vi erbjuda Er en helt oberoende och situationsanpassad konsulttjänst.

Söker ni stöd och förstärkning?