Vision & Ledord

”ESPCON ska uppfattas som en flexibel, strukturerad, analytisk och driven medarbetare med en uttalad expertkompetens.  ESPCON används under perioder då behoven är som störst.  Ansvar, Flexibilitet, Engagemang och Kostnadseffektivitet är ledorden i relationen.”

Struktur

Ett strukturerat arbetssätt är vägen till framgång. Ordning och reda, god kommunikation och framförhållning är hygienfaktorer för ESPCON.

På så sätt kan vi gå från kaos till ordning!


Oberoende

Oberoendet är en central del i ESPCON. Traditionellt utförs de tjänster som ESPCON levererar av samma företag som är tilltänkta utförare i projektet.

Vi vill därför erbjuda ett oberoende stöd för Er beställarorganisation. Ni kan känna er trygga med att få ett objektivt och beställarvänligt perspektiv i de tjänster vi levererar.

Flexibilitet

Flexibilitet är även det en hörnsten i leveransen. Uppstår behov utöver ESPCONs grundkompetens, är vår ambition att erbjuda denna kompetens via någon av våra partners.
Ställ frågan så lovar vi att göra allt vi kan för att ge Er ett bra svar. Vi är här för att förstärka och avlasta!

Dokumentation

Är det inte dokumenterat, finns det inte. Ett strukturerat arbetssätt kräver dokumentation. Dokumentation innebär att man har en möjlighet att förstå historiken samtidigt som man kan se in i framtiden.

Dokumentation på rätt nivå med avseende på mottagare och behov är alltid en prioritet!

Obereoende nätverk

ESPCON har många kanaler och kontakter inom branschen, både när det gäller tjänste- och produktleverantörer. Vi har alltid arbetat i miljöer där man värderat oberoendet högt.

Leverantörs- och produktoberoende är hörnstenar i vår syn på framtidssäkra systeminstallationer inom Industri & Infrastruktur. Därför erbjuder vi en oberoende konsulttjänst vilken objektivt utgår från den situation som föreligger då vi inte har några formella kopplingar till andra leverantörer eller produkter.

I vårt nätverk ingår personer och företag som representerar hela spektrat av produkter och tjänster inom Industri & Infrastruktur. Det är allt från specialister inom programvaruutveckling till automationstekniker, skåpsbyggare, produktleverantörer och andra specialistkonsulter.

Därför kan vi erbjuda Er en helt oberoende och situationsanpassad konsulttjänst.

Lång erfarenhet

Med över 30 års erfarenhet av projekt inom Industri & Infrastruktur med fokus på Industriell IT & Automation, har den ökande belastningen på många beställarorganisationer blivit allt tydligare. 

Vanligtvis saknas förutsättningar för ett effektivt beställaragerande när det kommer till tjänster och produkter rent generellt, men specifikt inom Industriell IT & Automation.

Under åren i branschen har insikten kommit om hur avgörande tillgänglighet och kompetens är på beställarsidan, för utfallet av ett projekt. Det handlar om många komplexa och tidskrävande uppgifter som måste utföras, för att skapa ett lyckat projekt.

Att göra rätt från början spar både tid och pengar.

ESPCON skapades för att erbjuda tjänster som genererar fler lyckade projekt. Vi brinner för ämnet och har under lång tid sett stora möjligheter att förbättra projektresultaten genom en starkare och mer effektiv beställarfunktion.

Personen bakom

Jag heter Martin Esping och driver ESPCON.  I 30 år har jag arbetat med projekt inom Industri & Infrastruktur. Jag är utbildad programvarutekniker och har en magisterexamen i ämnet. I grund och botten är jag tekniker men har under många år främst arbetat med projektledning, förstudier,  utvärderingar och upphandlingar.

Jag har haft många olika roller inom tidigare företag med fokus på Industriell IT & Automation. Jag har deltagit i allt från riktigt stora projekt som sträcker sig över flera år till mindre mer supportintensiva situationer.

Förstudier och analyser har varit ett stående inslag, vilka har gått ut på att identifiera den verkliga situationen och det verkliga behovet hos kunden. Därefter har jag genomfört projekten i rollen som projektledare.

Starka sidor hos mig är struktur, ordning och reda, pedagogik samt dokumentation. Jag tycker om när man har kontroll och vet vart man ska samtidigt som man förstår helheten.

Jag har varit verksam i många olika branscher och jobbat med flera av Sveriges största företag. Bland annat har jag varit verksam inom Livs- och läkemedel, Verkstad, Batch- och Kontinuerlig tillverkning, Maskinbyggare och Infrastruktur.

Mitt specialområde är systemintegration. I min värld innebär systemintegration att minimera manuell påverkan av information och att maximera de automatiska informationsflödena. På så vis minskar både risken för fel och personalberoenden samtidigt som effektivitet, visibilitet och kvalitet ökar.

Jag har stor erfarenhet av-, och goda konceptuella kunskaper om alla primära systemdelar såsom styrsystem, SCADA, affärssystem, MES, paneler, databaser, programmeringsspråk, kommunikationsgränssnitt, etc.

Söker ni stöd och förstärkning?